Jordemor

Välkommen till Jordemors Profylax

Professionell förberedelse inför förlossning

Kurser inför födandet – Jordemors Profylax

Att föda barn är en av de starkaste upplevelserna i livet. Det gäller dig som är kvinna och föder. Men det gäller också dig som är man (eller kvinnlig partner) och får ta aktiv del av ditt barns födelse.

Att förbereda dig inför ditt barns födelse ökar din trygghet och möjligheterna att du får en positiv upplevelse.

Det är det som ”Jordemors Profylax” handlar om.

Genom ”Jordemors Profylax” får du en väl beprövad förberedelse genom ökad kunskap, mental förberedelse, handfasta praktiska övningar genom avslappning och andning samt råd och insikter hur du förhåller dig som coach. Och inte minst inspiration!

Intresserad av att leda profylaxkurser?

Vi har under flera år utvecklat ett koncept för Profylaxkurser som bygger på att kursledaren är barnmorska med förlossningserfarenhet. Det ger en mycket hög kvalitet på Jordemors Profylax.

Visste du att…

…Jordemors Profylax är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i Jordemors metoder och verktyg innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus