Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Kurser inför födandet – Föda med trygghet

Att föda barn är en stark upplevelse. Det gäller dig som är kvinna och föder. Men det gäller också dig som är man (eller kvinnlig partner) och får ta aktiv del av ditt barns födelse.

Oavsett vad du har för tankar och förväntningar inför förlossningen har du allt att vinna på att förbereda dig. En bra förberedelse ökar din trygghet och möjligheterna att du får en positiv upplevelse.

Det är det som ”Föda med trygghet” handlar om. Det är träning för ett litet team. Det kallas ofta för profylax – och nu ger vi det med Zoom, profylax online!

Genom ”Föda med trygghet” får du och din partner en väl beprövad förberedelse och praktisk träning.  Ni får ökad kunskap, mental förberedelse, handfasta praktiska övningar genom avslappning och andning samt råd och insikter hur du som partner kan agera som coach. Och inte minst inspiration!

Intresserad av att leda profylaxkurser?

Vi har under flera år utvecklat ett koncept för Profylaxkurser som bygger på att kursledaren är barnmorska med förlossningserfarenhet. Det ger en mycket hög kvalitet på Föda med trygghet.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus