Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Är du barnmorska och intresserad av att leda kurser?

Vi har under flera år utvecklat ett koncept för Profylaxkurser som bygger på att kursledaren är barnmorska med förlossningserfarenhet. Det ger en mycket hög kvalitet på Jordemors Profylax. Genom att gå någon av våra utbildningar får du ta del av det kompletta konceptet “Föda med trygghet” (”Jordemors Profylax”) med en väldokumenterad handledarmanual. Du kan sedan använda delar av konceptet för att utveckla dina befintliga föräldragrupper eller leda egna profylaxkurser. Genom Jordemors Profylax bygger vi ett nätverk av barnmorskor som vill driva Profylax-kurser på sina egna orter runtom i landet.

Hör av dig om ni vill ha ett samarbete

Vi har ingen öppen kurs inplanerad. Har du intresse av en kurs, skriv ett mail till: helena@jordemor.se .


Jordemors Profylax leds bara av legitimerade barnmorskor.
Jordemors Profylax är ett komplett koncept för profylaxkurser för barnmorskor med en särskilt framtagen handledarmanual och ett deltagarkompendium (”Träning för ett litet team – Förberedelse inför förlossning”). Genom att gå vår kurs får du rätten att använda det kompletta kurskonceptet och leda Jordemors Profylax-kurser eller använda delar av materialet i dina befintliga föräldragrupper. I våra kurser går vi igenom hur du som kursledare leder övningar, skapar aktivitet i dina grupper och fördjupar samtalen. Du får konkreta metoder som du direkt kan använda i dina egna grupper. Kursen omfattar fyra dagar (3+1) och ges regelbundet i Uppsala. Kursen kan också ges som en skräddarsydd uppdragsutbildning för en barnmorskeverksamhet.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus