Jordemor

Välkommen till Jordemors Profylax

Professionell förberedelse inför förlossning

Vi som är kursledare i Kurser

Johanna Hedström

Anita Eklund

Helena Eriksson

Kurser i profylax

Kurser i Jordemors Profylax leds alltid av erfarna barnmorskor med utbildning i förlossningsförberedelse genom Jordemors Profylax.

Genom Jordemors Profylax kurser får du en väl beprövad förberedelse genom ökad kunskap, mental förberedelse, handfasta praktiska övningar genom avslappning och andning samt råd och insikter hur du förhåller dig som coach. Och inte mi

Visste du att…

…Jordemors Profylax är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i Jordemors metoder och verktyg innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus