Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Profylaxkurser i Örnsköldsvik

Kurser i Jordemors Profylax leds alltid av erfarna barnmorskor med utbildning i förlossningsförberedelse genom Jordemors Profylax.

I Örnsköldsvik finns Lena Ljungdahl och Linda Mårtensson som är utbildade i Jordemors Profylax och håller i profylaxkurser. Lena och Linda jobbar på Barnmorskemottagning på Human Resurs.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus