Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Vi som är kursledare i Uppsala

Johanna Hedström

Anita Eklund

Helena Eriksson

Profylaxkurser i Uppsala

Kurser i Jordemors Profylax leds alltid av erfarna barnmorskor med utbildning i förlossningsförberedelse genom Jordemors Profylax i Uppsala i samarbete med Barnmorskemottagningen Hjärtat.

Våra profylaxkurser i Uppsala drivs av Barnmorskemottagningen Hjärtat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Du anmäler dig direkt till Vuxenskolan i Uppsala.

Kvällskurserna är vanligtvis på två måndagskvällar kl. 17.30 – 21.00.

Helgkurserna är fredagskväll kl. 15.00 – 18.30 och lördag kl. 09.30 – 13.00.

Vi är fyra kursledare Helena Eriksson, Anita Eklund, Johanna Hedström och Julia Pettersson vi är alla legitimerade barnmorskor på Barnmorskemottagningen Hjärtat.

Du hittar alla kurser  – och kan anmäla dig – här på Vuxenskolan.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus