Jordemor

Välkommen till Jordemors Profylax

Professionell förberedelse inför förlossning

Praktiska redskap inför födandet

Vi ser födandet som en process som normalt börjar långt innan man åker in till förlossningen. Under olika delar av förloppet, både när man är hemma och sen på förlossningsrummet, finns det praktiska redskap som ni kan använda er av för att underlätta processen och hantera olika situationer.

För att kunna använda dessa redskap behöver ni känna till dem, lära er dem och framför allt träna. Därför har vi fokus på praktisk träning av användbara redskap, både de ni kan använda på egen hand innan ni åker in till förlossningen och de ni i samarbete med er barnmorska kan använda i arbetet på förlossningen. De praktiska redskapen handlar bland annat om selektiv avslappning och andningsövningar för att möta olika sammandragningar och värkar.

Visste du att…

…Jordemors Profylax är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i Jordemors metoder och verktyg innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus