Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Vad är Profylax?

Profylax är att förbereda sig inför sitt födande. Det handlar om att skaffa sig egna strategier och verktyg för hur du kan tänka och vad du kan göra innan och under födandet. Det är konkreta verktyg där både den födande kvinnan och hennes partner har en tydlig roll, både hemma och på förlossningen.

Profylaxkurser har sin grund i psykoprofylaxmetoden, som är en copingstrategi som kvinnan kan tillämpa under förlossningen. Metoden har sitt ursprung i Ryssland, vidareutvecklades i Frankrike som ”Lamazemetoden” och har sedan ytterligare omarbetats.

Läs mer om Profylax

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus