Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Vi har producerat ett instruktivt förberedelsekompendium: Träning för ett litet team – Förberedelse inför förlossning. Kursmaterialet ger dig som deltagare en fördjupad insikt i hur du kan förbereda dig, både mentalt och praktiskt inför förlossningen. Det innehåller också tydliga instruktioner till de övningar som ingår i “Föda med trygghet”, vilket underlättar er träning på hemmaplan.

Nu ger vi också “Föda med trygghet” online, då skickar vi kompendiet till er innan kursen startar.

Vill ni bara köpa kompendiet och träna på egen hand så går det också bra.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus