Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Förlossning

Vår erfarenhet är att du som blivande förälder är van att söka kunskap, är van att kunna ta ställning till olika alternativ och är van att få vara delaktig. “Föda med trygghet” kompletterar den information om förlossning som alla blivande föräldrar får av sin barnmorska. Du får ytterligare en pusselbit i ett stort pussel av kompletterande informationer.

Genom att ha kunskap om förlossningsförloppet, om hur man arbetar på förlossningsavdelningen, om vilka resurser som finns och om vad och hur du själv kan påverka har du bättre möjligheter att ta en aktiv roll när ditt eget barn ska födas.

Detta är en av anledningarna till att Föda med trygghet leds av legitimerade barnmorskor. För att kunna förmedla rätt kunskap till dig är det viktigt att ledaren har egen erfarenhet av förlossningsarbete och aktuell kunskap om hur man arbetar på en förlossningsavdelning.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus