Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Profylax online

Nu (2021) tar vi med oss all den erfarenhet vi skaffat oss genom att leda 100-tals profylaxkurser för gravida och partners i Uppsala med omnejd och går online!

Naturligtvis fick vi, som så många andra, en extra knuff av pandemin. Och vi lärde oss att profylaxkurser går alldeles utmärkt att göra online. Lika levande, lika inspirerande och bra dialoger i små grupper – men du och din partner kan sitta var du vill. Några tycker till och med att det känns bättre att göra övningarna hemma, lite mer i avskildhet. Du kan lika gärna befinna dig i Sundsvall som Växjö, eller någon annan stans.

Du är välkommen att anmäla dig till “Föda med trygghet”, profylax online på Barnmorskemottagningen Hjärtats hemsida!

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus