Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Mental förberedelse

Alla gravida som närmar sig förlossning tänker mycket på födandet. Det är inget vi styr, det kommer automatiskt. Det vi kan styra är hur vi tänker inför födandet och vad vi fokuserar våra tankar på. Våra kurser hjälper dig som ska föda och din man att fokusera era tankar på det ni själva kan påverka under födandet. En viktig förutsättning för det är din tro på din egen förmåga.

Födandet innehåller smärta, en smärta som har naturliga orsaker, är ”frisk” och fyller en funktion. Att mentalt förbereda dig på smärtan och träna dig att tolka den som en naturlig ”kraft”, som du kan hantera och till och med använda är en del av den mentala förberedelsen. Den mentala förberedelsen handlar också om att träna sig på att uttala viktiga känslor och tankar inför förlossningen. Och lika viktigt är att prata med varandra om det positiva, att dela med sig av sin längtan och sina drömmar.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus