Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Om Helena Eriksson

Helena-2-237x300Jag är barnmorska och förlossningspedagog och driver sedan 2009 tillsammans med min man, Håkan och ett team med fantastiska kollegor (Anita, Karin, Emilia, Karin, Erica, Johanna, Karin, Anna, Annika, Camilla, Julia & Annika) Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala. Innan dess arbetade jag som gruppchef och barnmorska på förlossningen. Tidigare har jag arbetat på både mödravård och BB. Jag har under många år arbetat med profylaxkurser. Jag har lett och utvecklat egna kurser men har också utbildat förlossningspedagoger och barnmorskor i profylaxkurser. Under flera år undervisade jag blivande barnmorskor på barnmorskeutbildningen vid Uppsala Universitet i att leda föräldragrupper. Jag ser i mitt arbete som barnmorska att de par som utstrålar en trygghet och en tydlig tro på kvinnans förmåga att föda fram sitt barn, har en större möjlighet att få en positiv upplevelse. Jag ser att pappans/partnerns roll är oerhört betydelsefull. Under födandet ser jag ofta hur gränserna mellan den födande och hennes partner sammanflätas till något som jag upplever som en stor stark kärlek och för mig som barnmorska känns det många gånger som en stor ynnest att på ett självklart sätt få vara en del i denna stora kärlek. Jag har själv fött tre (numera vuxna) barn, Oskar, Joel och Sofia. Jag och min man, Håkan, gick på 80-talet en profylaxkurs hos Janette Brandt i Uppsala. Vi tyckte båda att förlossningen var en otroligt härlig upplevelse där Håkans närvaro för mig var oerhört viktig och stärkte vår gemensamma upplevelse av födelsen av våra barn. En bättre start på vår familjebildning kunde vi inte ha fått och vi upplevde båda att Janettes kurs hade en stor del i detta. Detta har under alla år som barnmorska varit en stor inspirationskälla i mitt arbete att vägleda andra blivande föräldrar. Mitt yrke som barnmorska har genom årens lopp gett och ger mig en stor rikedom där det alltid är lika fascinerande att få ta del av en av livets största mirakel, då en ny familjemedlem kommer till världen. Genom profylaxkurserna delar jag med mig av mina erfarenheter till blivande föräldrar så att deras möjligheter till positiva upplevelser ökar.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus