Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Praktiska redskap inför födandet

Vi ser födandet som en process som normalt börjar långt innan man åker in till förlossningen. Under olika delar av förloppet, både när man är hemma och sen på förlossningsrummet, finns det praktiska verktyg som ni kan använda er av för att underlätta processen och hantera olika situationer.

För att kunna använda dessa verktyg behöver ni känna till dem, lära er dem och framför allt träna. Därför har vi fokus på praktisk träning av användbara redskap, både de ni kan använda på egen hand innan ni åker in till förlossningen och de ni i samarbete med er barnmorska kan använda i arbetet på förlossningen. De praktiska redskapen handlar bland annat om selektiv avslappning, beröring, ställningar och hur du använder din andning för att möta olika sammandragningar och värkar.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus