Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Profylax och vetenskap

Vi tycker att vi får återkommande exempel på den positiva effekten av våra profylaxkurser. Men vi är inte forskare och samlar inte heller vetenskapliga data.

Forskningen kring effekten av profylax ger inte några entydiga svar. En svensk studie vid KI (2009) visade att profylax inte hade andra effekter än traditionell föräldrautbildning inför förlossning när det gäller upplevelsen av förlossningen eller användning av epiduralbedövning eller kejsarsnitt. En annan svensk studie, en avhandling från KI (2010) visade att profylax hjälper partners (män) med förlossningsrädsla och minskar risken för akuta kejsarsnitt. Exakt vad profylaxkurserna i dessa båda studier innehöll och hur ledarna var tränade vet vi inte.

Sen finns det flera andra studier, av mer eller mindre hög vetenskaplig kvalitet, som visar på positiva effekter av profylax.

Vår egen slutsats är att vi kan inte hävda med vetenskapligt stöd att profylaxkurser har positiva effekter. Men vi har kvar vår egen upplevelse, som förlossningsbarnmorskor, av de positiva effekter vi tycker oss se. Och de berättelser vi får ta del av från våra kursdeltagare.

Däremot finns det större vetenskaplig enighet kring hur andra faktorer påverkar förlossningen. Och det ligger nära det våra profylaxkurser handlar om, till exempel stödet till den födande kvinnan.

Kontinuerligt stöd till den födande kvinnan (av andra än de professionella) under förlossningen, både känslomässigt (närvaro, uppmuntran, tröst) och fysiskt (massage, beröring, hjälp med vätska) medför ett antal positiva effekter. Till exempel minskat behov av smärtlindring, kortare förlossningsförlopp, bättre allmäntillstånd hos det nyfödda barnet samt att kvinnan är nöjdare med sin förlossningsupplevelse.

Ett kontinuerligt stöd under hela förlossningen kräver ofta att det behöver ges av någon annan än barnmorskan, t ex partner eller annan nära anhörig.

Det här visar en sammanställning av 22 studier från 15 olika länder av Cochrane Collaboration (2012), som är ett väl ansett oberoende nätverk av forskare och praktiker inom hälsoområdet. Rapporten är granskad av SBU (2013).

Vilken effekt just profylaxkurser har är forskarna inte lika överens om. Så låt oss välkomna mer forskning i ämnet.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus