Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Träning för ett litet team

Föda med trygghet är en aktiv förberedelse, ett träningspaket, för ett litet team. Det är naturligtvis kvinnan som föder. Men vi ser arbetet under födandet som ett teamwork.

Det viktigaste teamet är ni som ska bli föräldrar, du som ska föda och din partner. Vi ser det som en förmån att få leva i en tid och en kultur som låter kvinnan och mannen (eller en kvinnlig partner) samarbeta kring något som är kanske det största som händer i parets gemensamma liv: att få sätta ett nytt liv till världen.

Allt team work och samarbete kräver träning, så även samarbetet under födandet. Föda med trygghet ger er förutsättningar att få ett bra samarbete under förlossningen. Det handlar inte minst om att ge mannen/partnern en tydligare roll.

Kvinnan är förlossningens naturliga huvudperson. Som medföljande partner är det lätt att du blir osäker på din roll och vad du kan eller får göra. Genom vår kurs hjälper vi dig som är huvudpersonens partner att gå från rollen som passiv åskådare till att bli en aktiv medskapare under födandet.

Det andra teamet under födandet är samarbetet mellan dig som ska föda, din man/partner och din barnmorska och naturligtvis andra professionella på förlossningen som medverkar. Vi vet att ett gott samarbete mellan kvinnan och barnmorskan har stor betydelse både för det faktiska förloppet och också upplevelsen av förlossningen.

Genom Föda med trygghet förbereder du dig att skapa ett bra samarbete med din barnmorska och andra professionella på förlossningen.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus