Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Vad är Profylax?

Profylax är att förbereda sig inför sitt födande. Vår modell av profylax=aktiv förberedelse heter “Föda med trygghet”. Det handlar om att skaffa sig egna strategier och verktyg för hur du kan tänka och vad du kan göra innan och under födandet. Det är konkreta verktyg där både den födande kvinnan och hennes partner har en tydlig roll, både hemma och på förlossningen.

“Föda med trygghet” (precis som de flesta förberedelsekurser inför födandet) har sin grund i psykoprofylaxmetoden, som är en copingstrategi som kvinnan kan tillämpa under förlossningen. Metoden har sitt ursprung i Ryssland, vidareutvecklades i Frankrike som ”Lamazemetoden”.

Där finns rötterna till “Föda med trygghet”, men den bygger på aktuell forskning och praktik om hur du som födande kvinna  aktivt kan förbereda dig inför och hantera ditt barns födelse. Samt hur du som blivande pappa kan vara ett aktivt stöd i denna viktiga händelse.

Läs mer om Profylax

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus