Jordemor

Välkommen till "Föda med trygghet"

Professionell förberedelse inför förlossning - nu online!

Vad är Jordemor?

Jordemor är det gamla nordiska namnet för barnmorska och används fortfarande i Norge och Danmark. Barnmorska kanske är ett av världens äldsta yrken. Under århundraden har erfarenheter kring barnafödande förts vidare från generation till generation, från kvinna till kvinna.

Jordemor är alltså ett av de namn som tilldelats den ”kvinnliga yrkeskår” som, långt innan barnafödandet fördes in i sjukhusmiljön, stått för barnafödandets konst. Jordemodern, jordgumman eller ljosmodir (ljusets moder) har stått för klokskap, kvinnlig erfarenhet och trygghet.

Jordemors Profylax vill ta tillvara och förena den erfarenhet som finns nedärvd i varje kvinna med den moderna vetenskapen kring barnafödande.

Visste du att…

…”Föda med trygghet” är profylaxkurser som bara leds av legitimerade barnmorskor. Alla barnmorskor som leder kurserna är dessutom särskilt tränade i kursens metoder och verktyg i verkliga förlossningssituationer innan de leder egna kurser.

Måste man vara barnmorska för att leda bra profylaxkurser? Nej, inte alls. Men vi tycker att det är en bra kvalitetsgaranti.

Träning för ett litet team

Jordemors Profylax är en aktiv förberedelse, ett träningspaket…

Kursen hjälpte oss jättemycket att känna oss förberedda inför förlossningen och vi hade stor nytta av andningstekniken. Helena som kursledare delade med sig av sin stora erfarenhet med innerlig entusiasm.

—Jessica och Markus